วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพยาบาล กรมการแพทย์

แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพยาบาล  กรมการแพทย์ 

- ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้เกี่ยวกับการ วิเคราะห์และเหตุผล
- แนวข้อสอบ ภาษาไทย 
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพยาบาล 
- การจัดเตรียมเครื่องมือทางการแพทย์ 
- การดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์  

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น